Ceremoniemeester

Sta me toe een tipje van de sluier op te lichten...
Een ceremoniemeester is de dirigent/regisseur van jullie unieke huwelijksdag.
Als ceremoniemeester is het mijn taak om ervoor te zorgen dat jullie enkel en alleen maar kunnen genieten.
Ik neem het denkwerk voor een perfecte organisatie van jullie over.
Ik ondersteun de praktische zaken/regelingen.
Door mijn anticiperen op onvoorziene voorvallen, probleemoplossend denken, allerlei kleine maar ook grote
taken van jullie over te nemen kunnen jullie zonder stress op een heel bewuste manier
het NU-moment beleven.
 
Een ceremoniemeester is de dirigent/regisseur van jullie unieke huwelijksdag.
Als ceremoniemeester is het mijn taak om ervoor te zorgen dat jullie enkel en alleen maar kunnen genieten.
Ik neem het denkwerk voor een perfecte organisatie van jullie over.
Ik ondersteun de praktische zaken/regelingen.
Door mijn anticiperen op onvoorziene voorvallen, probleemoplossend denken, allerlei kleine maar ook grote
taken van jullie over te nemen kunnen jullie zonder stress op een heel bewuste manier
het NU-moment beleven.